بیسکوییت بدون قند

توضیحات

رسالت هلدینگ دانا سپند ایجاد زنجیره کامل تأمین در فرآیند صادرات است. با اقدام به واردات مواد اولیه و نیازهای اساسی تولیدکنندگان شیرینی، شکلات، بیسکوئیت، تولید بیسکوئیت و صادرات این محصول توانسته زنجیره تأمین این صنعت را تکمیل نماید.

دیدگاه ها

نوشتن دیدگاه