كليه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن در استان مي توانند با داشتن شرايط زير به عضويت انجمن درآيند:

 1. داشتن تابعیت ایرانی
 2. دارا بودن کارت بازرگانی معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
 3. دارا بودن حداقل یکصد هزار دلار صادرات در ۳ سال گذشته و حداقل پنج اظهارنامه صادراتی گمرک و مدارک احراز موضوع از مراجع ذیصلاح قانونی
 4. دارا بودن مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح قانونی
 5. پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه
 6. پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

شرایط صدور عضویت حقیقی و حقوقی

 • تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر کارت بازرگانی معتبر(پشت و رو)
 • عکس 4*3 (2 قطعه)
 • تصویر آگهی تاسیس
 • تصویر پروانه بهره برداری
 • تصویر آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی
 • معرفی نامه کتبی یک نماینده تام الاختیار با ذکر شماره تماس
 • چند برگ اظهارنامه صادراتی سالجاری یا سال گذشته
 • اصل فیش واریزی به مبلغ 50.000.000 ریال بابت حق ورودی و 20.000.000 ریال بابت حق عضویت سالیانه به شماره حساب 0117277868006 بانک ملی شعبه خیابان سپه 3001 به نام انجمن صادرکنندگان استان اصفهان شماره شبا :

IR080170000000117277868006

دانلود فرم عضویت