خدمات انجمن صادرکنندگان اصفهان عبارتند از:

  • دریافت، بررسی و پیگیری مشکلات صادراتی اعضا در کلیه ی ارگان های ذیربط
  • برگزاری جلسات کارشناسی و رفع مشکلات اعضا با مدیران عالی رتبه ی سازمان های دولتی به طور مستقیم
  • دسترسی اعضا به بانک های اطلاعاتی انجمن
  • انجام پروژه های تحقیقاتی و جمع آوری اطلاعات در مورد موضوعات مختلف به درخواست اعضا
  • تبلیغات در سایت انجمن: ویژه ی اعضا و شرکت های خدماتی که انجمن با آنها تفاهم نامه دارد.
  • اختصاص 8 امتیاز به اعضاء در رتبه بندی کارت های بازرگانی
  • برخورداری اعضا از 150 امتیاز در انتخاب صادر کننده ی نمونه
  • عضویت انجمن در شواری گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
  • عضویت انجمن در کارگروه توسعه صادرات استان