آدرس  :    اصفهان،  فلکه  فیض،  ابتدای  خیابان  شهید  قدوسی  (آپادانا  اول)، جنب  بانک  پارسیان،  بن بست  عصاچی، ساختمان تشکل های اقتصادی

تلفن تماس :  36560000  031  -   داخلی 2512-2505

09910412195

شبکه اجتماعی: