آدرس  :    اصفهان،  فلکه  فیض،  ابتدای  خیابان  شهید  قدوسی  (آپادانا  اول)، کوچه بوستان، ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی اصفهان، طبقه منفی 1، واحد تشکل های اقتصادی

تلفن تماس :  36560000  031  -   داخلی 2512-2505

09910412195

شبکه اجتماعی: